• +355689046308
  • shoqatakonsumatori@gmail.com
slide1
RAPORTO NJË PROBLEM
SI KONSUMATOR
slide2
PËRMIRËSO NJË PRODUKT
OSE SHËRBIM

previous arrow
next arrow

Shoqata informon, këshillon dhe edukon klientët në përputhje me nevojat e tyre.

Ky portal është i dedikuar për mbrojtjen e të drejtave të konsumatorit dhe edukimin e qytetarëve kundër normave ligjore
ku të drejtat dhe interesat e tyre mbrohen dhe realizohen

Kush jemi?

Dedikuar Mbrojtjes së Konsumatorit
SHKSH-ja është një organizatë jofitimprurëse e themeluar më, 15 Mars 1990 dhe u miratua në gjykatën e Tiranës ne vitin 1991.

Çfarë bëjmë?

Përmirësimi Produkt & Shërbim
Mbrojtja e konsumatorit dhe edukimi i qytetarëve me normat ligjore ku të mbrohen dhe të realizohen të drejtat dhe interesat e tyre.

Ku jemi?

Gjendemi Kudo në Shqipëri
Shoqata e Konsumatorit Shqiptar ka shtrirje në gjithë vendin, me strukturë të organizuar vullnetare në rajone, degë, pika kontakti, grupe e individë.

BËHU VULLNETAR

Bashkohu me ne dhe ndërtojmë një kompani me shërbim të përmirësuar !!!
BASHKOHU ME NE!

Partnerët

Partnerët që na qëndrojnë pranë në momente të vështira.

Image

Image

KONSUMATORI, TRAGTIA & BIZNESI

  • Mbrojtja konsumatore

    Makinat; Tekstilet dhe Veshjet; Ushqimi dhe Pijet; Fushata Anti-Duhan; Produktet Shtëpiake; Mallra të tjera konsumi; Financa dhe Siguracioni; Shërbimet Konsumatore; Praktika dhe Ligji i Kompanive; Lëndët Djegëse, Uji-Kanalizimet; Borxhet etj...

  • Kategori të tjera

    Shëndetësia; Sigurimet Shoqërore; Punësimi dhe Turizmi; Arsimi; Administrimi/Drejtësi; Banimi/Pasuria/Toka; Tatimet/Detyrimet; Pushimet etj...

Recent News

Child Education in South-Africa!!

At the same time, Rahul Roy Chowdhury took charge of Google team that overes qulaity checker and here will…

Become A Volunteer & Let’s work togather

At the same time, Rahul Roy Chowdhury took charge of Google team that overes qulaity checker and here will…

Education For Everyone

At about the same time, Rahul mahmud took charge of Google…

Save the Animals

At about the same time, Rahul mahmud took charge of Google…

Your Little Help Can…

At about the same time, Rahul mahmud took charge of Google…